ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรเทพ    ลำภาษี
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเป้า
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1