ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิชัย    นาคะอินทร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 23(สกลนคร)