ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประไพรัตน์    ลีสีคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยางกระทุง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3