ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โชติรส    จิโนรส
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าบัว
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2