ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์    ทาทอง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าเลา
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3