ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฟารีนา    อุเซ็ง
ตำแหน่ง
วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตาบา
สังกัด
สพป.นราธิวาส เขต 2