ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ฟารีนา    อุเซ็ง
ตำแหน่ง วิทยากร
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านตาบา
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2