ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประหยัด    สังข์ทอง
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพรานพุก
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2