ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทรงวุฒิ    ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง
อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระนารายณ์
สังกัด
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)