ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุดาทิพย์    วันชา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โรงเรียนบ้านหนองตุ
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3