ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จันทร์สุดา    ธิมาทาน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)