ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว จันทร์สุดา    ธิมาทาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)