ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    เขื่อนคำ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ผินแจ่มวิชาสอน
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)