ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระยุทธ    แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังเพลิง
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 1