ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ชนิดาภา    สรรพาวุธ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุดชุมวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)