ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นเรศ    ทองมี
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กระแสสินธุ์วิทยา
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)