ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    ศิริ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสุวรรณคีรี
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1