ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุดม    บุญทา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเฮี้ย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2