ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วลัยลักษณ์    บัวเก๊า
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังอ้อ
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 1