ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ณัฐรุจา    แสนประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสัตตศิลาอาสน์
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2