ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรุณรัตน์    คัมภีรพจน์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)