ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชนะพล    แพนพันธุ์อ้วน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่น้ำคู้
สังกัด
สพป.ระยอง เขต 1