ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว มนัสวาท    จันทร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วนาสวรรค์
สังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3