ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ปรีดา    จันทร์ทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดป่าแดง
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2