ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีดา    จันทร์ทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดป่าแดง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2