ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภาณุพงศ์    รอดเคลือ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ่อยางวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)