ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วสันต์    แสงเหลา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปรางค์มะค่า
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1