ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรินทร์    ศิริวิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันต้นหมื้อ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3