ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยุทธนา    วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฮ่างต่ำ
สังกัด
สพป.เชียงใหม่ เขต 3