ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพทูรย์    อักษรครบุรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3