ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จิรภัทร    วังที
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 3