ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สอาด    บุญเอิบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3