ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิโรจน์    เตปะโคน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมพลวิทยาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)