ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    ภัทรพาณิชย์กุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าตึง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2