ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลักษณา    ไตรวารี
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีบางไทร
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2