ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เทพธิดารัตน์    ชื่นสมบัติ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ประกอบราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1