ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พันธ์ชิต    ชิณบุตร
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มวกเหล็กวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)