ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิยะดา    แก้วยา
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่วะวิทยา
สังกัด
สพป.ลำปาง เขต 2