ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญประภา    ปะจะนัง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)