ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรรณภวดี    บุญสด
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ลำพลับพลาวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)