ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ภัททิราภรณ์    จันทร์ประจักษ์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนม่วง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1