ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุธาสินี    ดีนุช
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนม่วง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1