ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สาธิต    อยู่สุภาพ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนม่วง
สังกัด
สพป.กำแพงเพชร เขต 1