ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปฏินันท์    ธาดาสุขเกษม
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1