ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีป    ทองจุล
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1