ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง โชติกา    ยั่งยืน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกตะเคียนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)