ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปริศนา    วงษ์เจริญ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มัธยมทับทิมสยาม 04
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)