ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปริศนา    วงษ์เจริญ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)