ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อำนาจ    ขันทกาญจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองปะเหลียน
สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1