ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุนารี    แดงฉ่ำ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเกาะนาน้อย
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2