ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รุ่งโรจน์    บุญช่วย
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแก้วกระจ่าง
สังกัด
สพป.อ่างทอง