ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภรดา    ผ่องฉวี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพรานพุก
สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2