ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นพคุณ    วัฒนใจ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่แพหลวง
สังกัด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2