ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นริสรา    บุญประดิษฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านราษฎร์บำรุง
สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2