ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นริศรา    บุญประดิษฐ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2